24.10.2016
Titulní strana  |  Zprávy  |  Politika  |  Byznys  |  Regiony  |  Komentáře  |  Exkluzivně  |  Sport

Investice pro rok 2016 plánuje SVS ve výši 1,27 miliardy

Investice pro rok 2016 plánuje SVS ve výši 1,27 miliardy
Z rekonstrukcí sítí
Představenstvo Severočeské vodárenské společnosti a. s. schválilo, po projednání a schválení dozorčí radou, investiční plán společnosti pro rok 2016 v celkové výši 1,27 miliardy korun.  
11.leden 2016 - 09:00

Objem investic na rok 2016 vychází ze schváleného Podnikatelského záměru SVS na období 2016 - 2020, přičemž zohledňuje zákonnou povinnost vlastníka k zajištění náležité obnovy vodohospodářského majetku v souladu Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací. Zároveň reflektuje výsledky jednání vedení SVS s akcionáři, starosty 458 měst a obcí Ústeckého a převážné části Libereckého kraje, při hledání kompromisů na straně potřeb do obnovy majetku s důrazem na dodržení sociální únosnosti ceny vody.

Převážná část investic do obnovy majetku

Generální ředitel SVS Ing. Bronislav Špičák, dodává: „Celkový objem prostředků určených na investice do vodohospodářského majetku SVS, tzn. 1,27 miliardy korun, bude v plném rozsahu kryt z vlastních zdrojů společnosti, získaných z vodného a stočného. Celková částka bude rozdělena v tomto poměru: téměř 80 % je určeno na obnovu vodohospodářského majetku společnosti, a to v objemu 0,992 mld. Kč, a zbývajících 20 % půjde na strategické investice vyvolané legislativou, což představuje objem 278 mil. Kč. Naší prioritou je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, avšak stále musíme dohánět hendikep ze startovní čáry a navíc narážíme na nedostatečný podíl z ceny vody na obnovu pro vlastníka majetku.“
Stále splácíme dluhy minulosti

Cílem SVS je pečovat o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře a zajistit obyvatelům na severu Čech lepší životní komfort, tj. dodávku kvalitní pitné vody a adekvátní odkanalizování a čištění odpadních vod. Aktivity SVS jsou však stále ovlivněny podmínkami při vzniku společnosti, kdy od svých akcionářů – měst a obcí - převzala rozsáhlý a dlouhodobě podinvestovaný infrastrukturní majetek. Přes velmi masivní investice zejména v posledním desetiletí je dnes průměrně60 % tohoto majetku za svou životností: konkrétně až 65 % vodovodních sítí, 58 % kanalizací, 44 % úpraven vody a 34 % čistíren odpadních vod. Trvalým problémem je i nedostatečný podíl z ceny vody pro vlastníka. Nejdříve si celých 25 % nejdříve odčerpá stát, a to formou DPH a řadou dalších poplatků - za surovou povrchovou a podzemní vodu, za vypouštění vyčištěných vod z čistíren zpět do řek aj. Dalších 40 % jsou náklady na provoz včetně oprav prováděných provozovatelem vodovodů a kanalizací. Na SVS jako vlastníka zůstane jen 35% podíl, který plně využívá na reinvestice do obnovy a přiměřeného rozvoje majetku. Tyto vlastní finanční prostředky získané z ceny vody ale nepokrývají skutečnou potřebu obnovy podle stavu infrastruktury, takže majetek přes veškerou snahu dál stárne. Snažíme se proto maximálně využívat nástroje k analýze, hodnocení a bodování stavu majetku tak, aby prostředky do obnovy směrovaly do majetku nejstaršího a v nejhorším stavu.

Efektivita investic na prvním místě

Vždy se snažíme naše stavby zkoordinovat s vlastníky ostatních sítí vedených v komunikacích, a samozřejmě i s vlastníkem komunikace. Výsledkem jsou časově koordinované akce, kdy na rekonstrukci kanalizace a vodovodu (zpravidla uložené v největší hloubce) navazují rekonstrukce sítí jiných vlastníků a závěrem proběhne rekonstrukce povrchu komunikace v režii jejího vlastníka či správce. Velmi důležitým aspektem koordinace našich staveb je součinnost s našimi akcionáři, tj. s městy a obcemi, které v místě rekonstrukce našich sítí následně provádějí své investiční akce, obnovy povrchů komunikací v celé šíři či náročnější investice typu revitalizace území. Důsledkem těchto opatření je zkrácení doby, která obyvatelům přináší komplikace v dopravě, stavební hluk a prašnost. V neposlední řadě to pro zúčastněné investory znamená úsporu v důsledku rozdělení nákladů. Navíc díky zavedení flexibilního systému výběrových řízení zhotovitele staveb pomocí rámcových smluv se SVS daří dosáhnout snížení cen konkrétních zakázek v rozmezí 20 až 30 % pod ceníkem ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví).
Rozdělení investičních prostředků po okresech

LB kraj  Poč.staveb investice celkem  příklad nejvýznamnějších staveb    

CL:       21 staveb       123 mil. Kč Dubnice p. R. – rek. přivaděče Útěchovice
                                                       Pertoltice p. R. – rek. vodovodu  
                                                       Holany – rek. ČOV  
                                                       Sloup v Čechách. – rek. vodovodu

JN:       12 staveb       98,8 mil. Kč Držkov – odstranění kanalizačních výústí
                                                        Jablonec n. N., Mšeno – rek. vodovodu v kolektoru  
                                                        Jablonec n. N., Pod Skalkou – rek. kanal. a vodovodu
                                                                                                                    
LB:       12 staveb       74,4 mil. Kč  Chrastava, Liberecká – rek. vodovodu
                                                         Liberec, M. Horákové – rek. kanal. a vodovodu
                                                         Liberec ČOV – posílení zdrojů vzduchu

UL kraj   Počet staveb investice celkem  příklad nejvýznamnějších staveb

CV:       15 staveb       77,5 mil. Kč   Chomutov, Čelakovského, Pol. vězňů, Dostojevského–
                                                         rek. kan. a vodovodu,
                                                         Chomutov, Osvobození, Sokolská – rek. kanal. a vdv.
                                                         Jirkov, Nový Březenec – rek. vodovodu

DC:      18 staveb      168,6 mil. Kč  Chřibská – rekonstrukce ÚV
                                                         Rumburk, Střední – rek. kan., vdv., a odstranění výústi 
                                                         Benešov n. Pl., Cihelní, Pod Táborským vrchem –
                                                         rek. vodovodu a kanalizace

LN:      16 staveb       78,6 mil. Kč   Žatec, Svatopluka Čecha – rek. kanalizace a vodovodu
                                                        Podbořany, A. Dvořáka – rek. kanal. a vodovodu
                                                        Výškov – rek. ČOV
 
LT:       24 staveb      116,7 mil. Kč  Třebenice – rekonstrukce ČOV
                                                        Píšťany – rek. ozonizace ÚV Velké Žernoseky
                                                        Roudnice n. L. Horymírova, Krokova, Sámova,
                                                        Neklanova – rek. kanal. a vdv.
                                                                                                             
MO:    16 staveb       72,9 mil. Kč   Hora Sv. Kateřiny – rek. přív. řadu do vodojemu
                                                        Most, Čepirohy Velebudice – rek. kan. výtlaku
                                                        Most, Pod Koňským vrchem – rek. vodovodu
                           
TP:     25 staveb       152,1 mil. Kč  Modlany – zkapacitnění ČOV
                                                        Modlany - Srbice – nový vodojem Srbice a zásob. řad 
                                                        Teplice, Dubská – rek. vodovodu
                           
UL:    15 staveb       106,3 mil. Kč Tisá – intenzifikace ČOV
                                                      Povrly  Roztoky – rek. vodovodu a odstranění výústi
                                                      Ústí n. L. – rek. vodojemu a čerpací st. Předlice Kubistov
                                                      Trmice Koštov – rek. vodojemu a přív. Řadu
                                                                                                               
K finančním objemům uvedeným pro jednotlivé okresy je nutno připočíst další prostředky ve výši 85 mil. Kč, určené na drobné stavebně-strojní rekonstrukce mimo rámec jmenovitých staveb zařazených do investičního plánu (např. doplnění zabezpečovacích systémů objektů, rekonstrukce elektroinstalace, výměna dílčích částí technologií typu čerpadla aj.), a další prostředky určené na inženýrsko-projektovou činnost související s přípravou a realizací všech staveb plánu 2016.

(tred,libereckenovinky.cz,foto:svs)
 

Nákladní auta v případě kalamity neprojedou přes Albrechtice

Nákladní auta v případě kalamity neprojedou přes Albrechtice
Na úseku silnice I. třídy číslo 13 mezi Mníškem a Frýdlantem budou před zimním obdobím nainstalovány sklopné uzavírací dopravní značky kvůli zákazu vjezdu všech nákladních vozidel. K zákazu dojde v případě předpovědi kalamitních situací.

Na hradech a zámcích chystají rozloučení s hlavní sezónou

Na hradech a zámcích chystají rozloučení s hlavní sezónou
Léta bývalo pravidlem, že se hrady a zámky zavřely na konci října a první návštěvníky přivítaly až na jaře dalšího roku.

Krajská tripartita, se sešla ke svému sedmému jednání

Krajská tripartita, se sešla ke svému sedmému jednání
Krajská tripartita se věnovala veřejným zakázkám kraje i centrům odborného vzdělávání.

Stížnost na krajské volby v Libereckém kraji

Stížnost na krajské volby v Libereckém kraji
Krajský soud v Liberci ve čtvrtek přijal první stížnost na krajské volby. Termín zasedání nového zastupitelstva se tak posouvá na konec listopadu.

K oblíbeným Troskám vede zrekonstruovaná silnice

K oblíbeným Troskám vede zrekonstruovaná silnice
K dominantě Českého ráje, hradu Trosky, se řidiči dostanou po opravené silnici. Na jedné z letošních nejnákladnějších rekonstrukcí pracoval Liberecký kraj od konce května.
 
Titulní strana  |  Zprávy  |  Politika  |  Byznys  |  Regiony  |  Komentáře  |  Exkluzivně  |  Sport
Regiony:
Nahoru
© REGIONÁLNÍ NOVINKY, a.s. | Zobrazit klasicky