26.03.2017
Titulní strana  |  Zprávy  |  Politika  |  Byznys  |  Regiony  |  Komentáře  |  Exkluzivně  |  Sport

Kraj chce zadávat veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému

Kraj chce zadávat veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému
Krajský úřad
DNS je plně elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného a obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací.  
10.březen 2017 - 09:00

Rada Libereckého kraje na svém pravidelném jednání projednala zahájení zadávacích řízení veřejných zakázek v nadlimitním užším řízení, kterými bude zaveden dynamický nákupní systém (DNS) na služby technického dozoru investora a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro dopravní stavby.

DNS je plně elektronický, otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení běžného a obecně dostupného zboží, služeb nebo stavebních prací.

Systém bude u zakázek zaveden na dobu 4 let s tím, že během této doby budou moci k zakázce přistupovat další účastníci.

„Liberecký kraj formu DNS zvolil z důvodu pružnosti a zrychlení zadávání veřejných zakázek na tyto služby. V případě zadávání veřejných zakázek v jiném druhu zadávacího řízení by celý proces zadávání trval 3 až 4 měsíce. Použití DNS zkrátí dobu zadávání na maximálně dva měsíce. Postupně budou touto formou zadávány také stejné služby pro pozemní stavby a zpracování projektových dokumentací jak pro pozemní, tak pro dopravní stavby,“ uvádí Marek Pieter, náměstek hejtmana pro resort dopravy, investic a veřejných zakázek.  


Na začátku bude zahájeno užší zadávací řízení, v němž mohou účastníci podávat žádost o účast a zadavatel, resp. hodnotící komise u nich posoudí, zda splňují kvalifikaci. Poté doporučí zadavateli rozhodnout o zařazení účastníka do DNS nebo o jeho vyloučení ze zadávacího řízení a nezařazení do tohoto systému. Následně mohou další účastníci podávat žádosti o účast kdykoliv v průběhu trvání DNS. Hodnotící komise pak takovou žádost posoudí vždy do 10 pracovních dnů.

Dalším krokem je pak zadávání jednotlivých dílčích veřejných zakázek na konkrétní plnění, kdy zadavatel k podání nabídky vyzývá pouze kvalifikované účastníky, tedy účastníky, kteří jsou zařazeni do DNS. Lhůta pro podání nabídek bude stanovena vždy v délce min. 10 dnů. Veškeré úkony mezi zadavatelem a účastníky probíhají elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje, a to včetně podání žádosti o účast.

Zadávací podmínky budou uveřejněny na profilu zadavatele Libereckého kraje. Zařazení dodavatelů do DNS i realizace jednotlivých veřejných zakázek je vedena výlučně elektronicky pomocí certifikovaného elektronického nástroje eGORDION v. 3.3 - Tender arena. Ten je dostupný na internetové adrese www.tenderarena.cz, kde je rovněž k dispozici podrobný návod na jeho použití a kontakty na uživatelskou podporu.

„Pro snadnější zapojení účastníků do systému pořádá Liberecký kraj pro všechny potenciální dodavatele se zájmem o zařazení do DNS ve středu 15. března 2017 od 13:00 hodin školení, kde budou předány informace podrobné informace,“ zve náměstek Marek Pieter.  

Libereckenovinky.cz informovala Markéta Dědková, tisková mluvčí Krajského úřadu Libereckého kraje.

(jv,libereckenovinky.cz foto:arch.kú)


Půta: Potřebujeme taková řešení, abychom zabránili povodním

Půta: Potřebujeme taková řešení, abychom zabránili povodním
Na vypracování studie protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy dostane Liberecký kraj finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Po sedmi letech bude artloch znovu na kraji!

Po sedmi letech bude artloch znovu na kraji!
Malíř Jiří Lochman bude opět vystavovat své obrazy ve foyer budovy Krajského úřadu Libereckého kraje.

101 leté Anně Altmanové pogratuloval Pavel Svoboda

101 leté Anně Altmanové pogratuloval Pavel Svoboda
Přeju všem lidem, aby se měli tak dobře jako já, říká 101letá Anna Altmanová. K narozeninám jí přišel ve středu 22. března pogratulovat také náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavel Svoboda.

SVS si připomíná významný den: 22.březen, Světový den vody

SVS si připomíná významný den: 22.březen, Světový den vody
Naše modrá planeta je ze 2/3 pokryta vodou, voda je nejen nedílnou součástí našeho života, ale je přímo i životní nutností. Bez jídla se dá vydržet i několik týdnů, ale bez vody, která tvoří 4/5 objemu našeho těla, vydržíme sotva pár dní.

Občané Harrachova, zeptejte se hejtmana, Váš názor ho zajímá!

Občané Harrachova, zeptejte se hejtmana, Váš názor ho zajímá!
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta pokračuje ve svých pravidelných setkáních s občany a zástupci měst.
 
Titulní strana  |  Zprávy  |  Politika  |  Byznys  |  Regiony  |  Komentáře  |  Exkluzivně  |  Sport
Regiony:
Nahoru
© REGIONÁLNÍ NOVINKY, a.s. | Zobrazit klasicky