27.02.2017
Titulní strana  |  Zprávy  |  Politika  |  Byznys  |  Regiony  |  Komentáře  |  Exkluzivně  |  Sport

Na hradech a zámcích Liberecka začíná sezóna

Na hradech a zámcích Liberecka začíná sezóna
Velikonoce na Sychrově
Návštěvníky čekají kraslice, oslavy narození Karla IV. i nové trasy. Sezóna 2016, která na většině objektů začíná na Velký pátek, tedy 25. března, se letos ponese v duchu oslav 700.výročí narození ... 
19.březen 2016 - 09:00
Kromě akcí spojených s tímto panovníkem – a celým Lucemburským rodem – čekají návštěvníky také tematické prohlídky, prohlídky zaměřené na architekturu objektů, ale také doplnění prohlídkových tras či věrnostní program Klíč k památkám.

Národní památkový ústav si letos kromě 700. výročí narození císaře a českého krále Karla IV. připomíná celý rod Lucemburků. Již šestý ročník projektu Po stopách šlechtických rodů proto nese název Lucemburský rok a NPÚ se jím připojuje k oficiálním národním karlovským oslavám. Centrem a „hlavním stanem“ lucemburského roku bude státní hrad Karlštejn, jenž je s Karlem IV. ikonicky spojen.

Hlavní událostí roku bude výstava Karlštejnský poklad. Kultura císařského dvora Karla IV., otevřená od 7. května právě na Karlštejně. V Libereckém kraji se k oslavám tohoto výročí připojí hrad Bezděz, který také připomene výročí 650 let od podepsání zakládací listiny Velkého rybníka, tedy Máchova jezera, Karlem IV. a jeho purkrabím Oldřichem Tistou z Libštejna v roce 1366. Výčet kulatých výročí ale na Bezdězu nekončí – letos uběhne 350 let od přinesení Madony montserratské na Bezděz v roce 1666, kde již od roku 1661 fungoval klášter montserratských benediktinů a mniši z hradu udělali vyhlášené poutní místo právě díky zázračné sošce Madony. Hraběnka Anna z Valdštejna dala postavit Křížovou cestu na hrad v roce 1686 - výročí 330 let, kdy kapličky byly vyzdobeny nejprve malbami, později dřevořezbami s výjevy ukřižování Krista. Bezděz je samozřejmě spjat také s Karlem Hynkem Máchou, od jehož úmrtí v roce 1836 uplyne 180 let. Akt podepsání zakládací listiny Velkého rybníka bude na Bezdězu k vidění 13. srpna, kdy se na hrad dostaví Karel IV. i s družinou.

Správa hradu Trosky věnuje oslavám narození Karla IV. celý víkend 14. - 15. května, kdy kromě divadelního představení, šermířů, dobových tanců atp. bude na Troskách i jarmark. Shodně jako v předchozích letech, bude v červenci a srpnu na Troskách otevřeno denně včetně pondělí a každý prázdninový čtvrtek zde budou noční prohlídky. 5. - 6. července zde nově proběhnou Cyrilometodějské slavnosti, pro loňský úspěch zde v srpnu zopakují slet čertů.

Hrad Grabštejn vstupuje do sezóny 2016 s velikonoční výzdobou základního okruhu, stálou nabídkou interaktivní prohlídky pro děti – prohlídka se svatou Barborou, prohlídkou sklepení či věže – a také velkolepým plánem víkendového non-stop provozu. O víkendu 13. – 14. srpna se hradní brány otevřou v devět hodin ráno a uzavřou až v neděli v 17 hodin večer, navíc provázet po hradě budou postavy z grabštejnské minulosti.

Zámek Sychrov je jediný v kraji s celoročním provozem, od 19. do 20. března se zde na čestném dvoře budou konat oblíbené velikonoční trhy s doprovodným programem, v dubnu vyhledávané pohádkové prohlídky, v květnu již VI. Svatební dny. Stálicí jsou prázdninové prohlídky s princeznou a další akce, jako jsou Skotské hry, módní přehlídky, dětské dny v květnu či další ročník Knížecího lovu. Komfort pro návštěvníky zajišťuje návštěvnické centrum a rekonstruované toalety na nádvoří.

Hrubý Rohozec nabídne letos v dubnu stavebně historické prohlídky, v květnu se zde bude konat první Zámecký jarmark spojený s pohádkovou stezkou pro děti. Stálicí jsou varhanní soboty, kostýmované prohlídky a Hradozámecká noc, o hlavních prázdninách je zde nabízen zkrácený okruh pro dětské návštěvníky. Stále častěji je tento zámek vyhledáván i pro nabídku zámecké kavárny, kde jsou k zapůjčení hry do zámeckého parku a také možnost objednání piknikových košů.

Na Lemberku je se zahájením sezóny spjata prohlídka kaple a clam-gallasovského apartmá s pečlivou velikonoční výzdobou, kdy se návštěvníkům budou sbíhat sliny nad polévkou zdobenou sekanými kopřivami, mazanci, beránky atp. Kromě drobných doplnění na hlavním a doplňkovém prohlídkovém okruhu byly instalovány popisné cedule u expozice NAKI ve druhém patře zámku (prohlídka bez průvodce) a to i cizojazyčně. V průběhu sezóny bude příležitostně zpřístupněna lemberská věž, plánovány jsou koncerty, ale také prohlídka/vycházka k 260. výročí sedmileté války (duben) či zářijové prohlídky s výkladem k malbám renesančního stropu Bajkového sálu.


Správa hradu a zámku Frýdlant využila mediálního zájmu v souvislosti s hledáním jantarové komnaty a 16. a 23. dubna nabídne zájemcům prohlídku „Po stopách jantarové komnaty“, která zavede návštěvníky do míst, kde hledači po komnatě pátrali. Na květen je plánováno zpřístupnění hradní věže, ale také večerní prohlídky s květinovým aranžmá a hudbou, o prázdninách se v zámecké kuchyni budou péci koláčky, opakovaně mezi návštěvníky zavítá vévoda Albrecht z Valdštejna a pro velký úspěch dětských prohlídek budou tyto od letošní sezóny v nabídce stále, nikoliv pouze o prázdninách.

Zámek Zákupy nabízí návštěvníkům malý a velký okruh, dětskou trasu, prázdninové prohlídky s princeznou a od letoška nově výstavu princezen ve sklepení, ale již řadu týdnů se na Zákupech pracuje na nových prohlídkových okruzích, které budou návštěvníkům zpřístupněny 1. června. Bude se jednat o základní okruh s názvem „Letní sídlo císaře Ferdinanda Dobrotivého“, jež připomene Zákupy jako sídlo tohoto ne vždy doceněného císaře a posledního českého korunovaného krále, a okruh doplňkový „Návštěvy u Habsburků“, který připomene významné návštěvy, jež na zámku pobývaly a také další příslušníky rodu Habsburků. Tato trasa bude otevřena v souvislosti s výročím 100 let od úmrtí rakouského císaře a českého krále Františka Josefa I. (+21. listopadu 1916), který byl předposledním majitelem zámku Zákupy. Zákupy zahajují sezónu již 24. 3. a od 25. do 28. března jsou navíc nabízeny prohlídky sklepů a zázemí císařova osobního výtahu z roku 1870 (včetně prohlídky strojoven).

„ V loňském roce, tedy v sezóně 2015, jsme na libereckých objektech přivítali celkem 428 023 návštěvníků, v roce 2014 424 718, o rok dříve 365 108 návštěvníků. Byl bych moc rád, kdybychom si stoupající trend udrželi, nebo alespoň rapidně neklesli. Kasteláni a kolegové z ÚPS se snaží o tvorbu kvalitních interiérových instalací, velký důraz je kladen na výběr sezónních průvodců, i když poptávka po této brigádě již není tak velká, jako bývala. Velmi se dbá na úklid objektů, je snaha zvyšovat komfort pro návštěvníky, třeba i tím, že se na prohlídky nemusí čekat dlouhou dobu, neustále jsou aktualizovány webové stránky… Jsem si ale vědom, že i správy našich objektů mají své hranice – máme skutečně pestrou nabídku kulturních akcí, máme množství tematických prohlídek, dětských prohlídek a prohlídek kostýmovaných, nočních, různé koncerty, trhy, jarmarky, květinové výstavy…Myslím, že je již velmi těžké vymyslet něco nového, neotřelého, neboť naši kasteláni se svými kolegy skutečně potí krev, aby byla nabídka pestrá, ale zároveň cenově dostupná, aby se zachoval genius loci daného místa a neustoupilo se podbízivosti. Naším velkým přítelem, anebo naopak nepřítelem, je počasí. Moc prosím, aby nám bylo letos nakloněno“, komentuje přípravy na sezónu PhDr. Miloš Kadlec, ředitel NPÚ, ÚPS na Sychrově.

Návštěvníky, kteří nevyhledávají davy, případně budou přesycení lucemburskými a dalšími oslavami, zvou k návštěvě Neobjevené památky – hrady a zámky, na nichž ještě „všichni nebyli“ a které nabízejí intimitu a osobní přijetí. Jsou to objekty, které dosud stály trochu stranou zájmu a v Libereckém kraji to je hrad Grabštejn, zámek Hrubý Rohozec a Zákupy.

Libereckenovinky.cz informovala Mgr. Bc. Lucie Bidlasová za Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově.

(jv,Libereckenovinky.cz foto:npú)


Skutečně zdravá škola vyzývá k obnově školních zahrad

Skutečně zdravá škola vyzývá k obnově školních zahrad
Celostátní akce Týden s prarodiči na školní zahradě, kterou pořádá iniciativa Skutečně zdravá škola, proběhne od 24. do 30. dubna 2017.

Evropská města řeší společně dopravu

Evropská města řeší společně dopravu
Město Liberec dostalo nabídku zapojit se do dalšího zajímavého projektu mezinárodní spolupráce v oblasti udržitelné dopravy.

Benefiční ples hejtmana letos podpoří rodiny s postiženými dětmi

Benefiční ples hejtmana letos podpoří rodiny s postiženými dětmi
Několik dní zbývá do zahájení 12. ročníku Benefičního plesu hejtmana Libereckého kraje, který se uskuteční v pátek 3. března 2017.

Poradna pro ženy: Jak se uplatnit na trhu práce

Poradna pro ženy: Jak se uplatnit na trhu práce
Liberecké Centrum Kašpar má Otevřenou poradnu pro ženy, které hledají životní změnu a své uplatnění na trhu práce.

BusLine vyplatil mzdy řidičům v souladu s vládním nařízením

BusLine vyplatil mzdy řidičům v souladu s vládním nařízením
Společnost BusLine a.s. vyplatila řidičům autobusů lednové mzdy přesně v souladu s Nařízením vlády č. 337/2016 Sb. a příslušnou metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí.
 
Titulní strana  |  Zprávy  |  Politika  |  Byznys  |  Regiony  |  Komentáře  |  Exkluzivně  |  Sport
Regiony:
Nahoru
© REGIONÁLNÍ NOVINKY, a.s. | Zobrazit klasicky