26.03.2017
Titulní strana  |  Zprávy  |  Politika  |  Byznys  |  Regiony  |  Komentáře  |  Exkluzivně  |  Sport

Úspěchy DIAMO v sanaci po chemické těžbě uranu

Úspěchy DIAMO v sanaci po chemické těžbě uranu
Ilustrační obrázek
Významného milníku dosáhl státní podnik DIAMO při zahlazování následků těžby uranu na Českolipsku. V loňském roce bylo dosaženo vyvedení milionté tuny kontaminantů po chemické těžbě uranu na ložisk... 
8.březen 2017 - 14:27
(Komerční sdělení)

Od vzniku národního podniku Jáchymovské doly k ukončení těžby uranu na Českolipsku

Roku 1946 byl zřízen národní podnik Jáchymoské doly Jáchymov, kdy samotnému vzniku předcházel podpis dohody mezi vládou Československé republiky a vládou SSSR. Tato dohoda „o rozšíření těžby rud a koncentrátů v Československu, obsahující radium a jiné radioaktivní prvky, jakožto i o jejich dodávkách do SSSR“ byla podepsása v listopadu roku 1945. Po vzniku národního podniku následoval prudký rozvoj uranového průmyslu, který ukončila až destabilizace na světovém trhu s uranem v 80. letech a následně v roce 1989 vládou oficiálně vyhlášený útlumový program uranového průmyslu.

V rámci uranového průzkumu území ČSSR na počátku 60. let 20. století byla v oblasti Českolipska nalezena řada významných ložisek uranu. První pokusy s loužením uranu kyselinou sírovou byly zahájeny v roce 1965. Od roku 1972 pak probíhalo vedle klasické hlubinné těžby dobývání uranu i chemickou těžbou. Chemická těžba uranu na Česklolipsku byla ukončena v roce 1996, rok po ukončení hlubinné těžby.

Ovlivnění životního prostředí

Za více než 20-ti leté období chemického získávání uranu bylo na ložisku Stráž pod Ralskem postupně zprovozněno 37 vyluhovacích polí o celkové rozloze 745 ha s plochou dobývacího prostoru zabírající 24,1 km2 a vyvrtáno bylo 2210 průzkumných a 7698 těžebních vrtů. Po chemické těžbě uranu zůstalo v horninovém prostředí okolí Stráže pod Ralskem 374 mil. m3 kontaminovaných podzemních vod v ploše 27,3 km2. Do podzemí bylo během celé doby těžby vtlačeno 4 100 tis. t kyseliny sírové a téměř 500 tis. t dalších chemických látek.

Jelikož kontaminované podzemní vody nejsou jinak přirozeně stabilizovány, má kontaminace v podzemí ložiska Stráž pod Ralskem potencionální schopnost ovlivnit velké objemy podzemních pitných vod severočeské křídy.

Díky aktivní činnosti státního podniku DIAMO v této oblasti nejen že nedochází ke kontaminaci podzemních vod, nedochází ani k jejímu šíření a ani ke znehodnocení  pitných podzemních vod na velké ploše a ve velkém objemu.

Vrty na vyluhovacích polích


Sanace životního prostředí na Českolipsku

Likvidace následků po těžbě uranu chemickým loužením v horninovém prostředí představuje časově a finančně velice náročnou činnost. Je nutné sanovat horninové prostředí, a to postupným odčerpáváním kontaminovaných roztoků a jejich vyčištěním na povrchu, zlikvidovat vrty a povrchová zařízení a rovněž zrekultivovat plochu vyluhovacích polí.

Úloha státního podniku DIAMO

Státní podnik DIAMO provádí sanaci horninového prostředí v oblasti Stráže pod Ralskem od roku 1996, kdy byla vládou vyhlášena likvidace chemické těžby na základě usnesení vlády ČR č. 170 z 6. března 1996. Od té doby byly postupně uvedeny do provozu nejmodernější sanační technologie – Stanice likvidace kyselých roztoků a neutralizační a dekontaminační stanice.

Technologie Neutralizační a dekontaminační stanice


Sanace je zajišťována řízeným čerpáním a čištěním kontaminovaných vod v sanačních technologiích v objemu téměř 4,4 milionů m3 za rok. V sanačních technologiích je z vyčerpaných vod kontaminace odstraňována a přepracovávána na využitelné nebo ekologicky uložitelné produkty. Jako vedlejší produkt sanace je získáván uran v množství téměř 25 tun ročně.

Provozní soubor neutralizace roztoků


Vyvádění kontaminantů bylo zahájeno zprovozněním první sanační technologie v roce 1999 a pokračovalo do roku 2004, kdy bylo zprovozněno přepracování kontaminace na komerčně uplatnitelné produkty. Zásadní přínos ve zvýšení intenzity sanace pak znamenalo dokončení výstaby neutralizační a dekontaminační stanice NDS ML resp. NDS 10, které byly uvedeny do zkušebního provozu v roce 2009 resp. 2012. Díky dokončenému komplexu unikátních sanačních technologií, jehož celková kapacita vyvádění kontaminantů z podzemí je téměř 170 tisíc tun kontaminantů ročně, bylo v srpnu 2016 dosaženo vyvedení a následného přepracování neuvěřitelného jednoho milionu tun kontaminantů.

V důsledku intenzivní sanace, zejména v posledních sedmi letech, dochází postupně k poklesu koncentrací kontaminovaných podzemních vod. Pro dosažení cílových hodnot, je nutné vyvést ještě téměř 2,5 milionů tun kontaminantů. Rychlost vyvádění kontaminantů však bude díky poklesu koncentrace kontaminace v zasažených vodách postupně klesat. DIAMO, s. p., plánuje, za podpory státu, dosažení cíle sanace, kdy zbytková kontaminace podzemních vod nebude představovat riziko znehodnocení zásob pitných vod, kolem roku 2037.

Graf vyvádění kontaminantů


(red,libereckenovinky.cz,foto.pl)


Půta: Potřebujeme taková řešení, abychom zabránili povodním

Půta: Potřebujeme taková řešení, abychom zabránili povodním
Na vypracování studie protipovodňových opatření pro povodí Lužické Nisy dostane Liberecký kraj finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí.

Po sedmi letech bude artloch znovu na kraji!

Po sedmi letech bude artloch znovu na kraji!
Malíř Jiří Lochman bude opět vystavovat své obrazy ve foyer budovy Krajského úřadu Libereckého kraje.

101 leté Anně Altmanové pogratuloval Pavel Svoboda

101 leté Anně Altmanové pogratuloval Pavel Svoboda
Přeju všem lidem, aby se měli tak dobře jako já, říká 101letá Anna Altmanová. K narozeninám jí přišel ve středu 22. března pogratulovat také náměstek hejtmana Libereckého kraje pro sociální oblast Pavel Svoboda.

SVS si připomíná významný den: 22.březen, Světový den vody

SVS si připomíná významný den: 22.březen, Světový den vody
Naše modrá planeta je ze 2/3 pokryta vodou, voda je nejen nedílnou součástí našeho života, ale je přímo i životní nutností. Bez jídla se dá vydržet i několik týdnů, ale bez vody, která tvoří 4/5 objemu našeho těla, vydržíme sotva pár dní.

Občané Harrachova, zeptejte se hejtmana, Váš názor ho zajímá!

Občané Harrachova, zeptejte se hejtmana, Váš názor ho zajímá!
Hejtman Libereckého kraje Martin Půta pokračuje ve svých pravidelných setkáních s občany a zástupci měst.
 
Titulní strana  |  Zprávy  |  Politika  |  Byznys  |  Regiony  |  Komentáře  |  Exkluzivně  |  Sport
Regiony:
Nahoru
© REGIONÁLNÍ NOVINKY, a.s. | Zobrazit klasicky